onsdag 9. mars 2011

Dagens oppfordring

 
gi blod; I motsetning til mange andre livsviktige legemidler kan blod hverken kjøpes eller fremstilles kunstig. Mange kan i dag ikke overleve uten blodoverføring - disse er avhengig av hjelp fra medmennesker. Det å gi blod tar en halv time - og foregår unde...r nøye overvåking. De fleste mennesker vil ikke trenge mye blod i løpet av sitt liv. Men noen trenger mye, kanskje opptil 200 poser i løpet av en skade/operasjon. Derfor er det viktig å ha nok givere - og at blodbankene har nok blod på lageret sitt. Hvem trenger blod? Ulykker Også trafikkulykker krever mye blod. Blodbankene må derfor til enhver tid ha en stor blodbeholdning, og tilgang til mennesker som kalles inn på kort varsel. Operasjoner De store fremskrittene innen hjerte- og leverkirurgi ville vært umulig uten blodgivernes innsats. Kreftsykdommer Blod og blodkomponenter inngår som en viktig del av behandlingen ved forskjellige former for kreft. Til leukemi-pasienter brukes spesielt konsentrat av blodplater. Blodplatekonsentrat må lages av nytappet blod. Blodsykdommer Bløderne mangler en eller flere koagulasjonsfaktorer i sitt blod. Uten denne faktoren kan det oppstå alvorlige blødninger. Blodbankene fremstiller koagulasjonsfaktorer av ditt blod. Ditt blod gjør det mulig å behandle disse pasientene. Brannskader Ettersom brannskader ofte kan være nokså omfattende, er brannskadeavdelingene storforbrukere av blod. En eneste pasient kan trenge blod fra mer enn 100 blodgivere. Fødende og nyfødte Blodbankene har til enhver tid flere hundre poser blod i beredskap til kompliserte fødsler. Det kan være livsviktig med utskifting av blod på nyfødte. Blodbankene må alltid ha blod i beredskap - også for mange andre sykdommer, skader og andre akutt-tilstander.
 
Jeg er nå ferdigtappet for denne gang :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar